Cổ phiếu đang tích lũy: Lực bán cố gắng đè giá trong phiên, nhưng cuối phiên lực mua gia tăng mạnh mẽ

tháng 9 24, 2018

Cổ phiếu đang tích lũy: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu ở giai đoạn tích lũy, Lực bán cố gắng đè giá trong phiên,...

Đọc thêm »