Giá tăng mạnh:  Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu  Người mua kiểm soát giá trong suốt phiên giao dịch. Nếu thị trường có nhiều cổ phiếu "Người mua kiểm soát giá" chứng tỏ thị trường đang khả quan. 


Người mua và người bán đang dò xét: Là cổ phiếu giá tăng hoặc giảm từ khoảng 1% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu "Người mua và người bán đang dò xét" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn đi ngang.

  Giá giảm mạnh:  Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu được Người bán kiểm soát giá; Nếu có nhiều cổ phiếu "Người bán kiểm soát giá" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.