Cổ phiếu vùng đỉnh: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu ở giai đoạn phân phối, Lực mua cố gắng đỡ giá trong phiên, nhưng cuối phiên lực bán gia tăng mạnh mẽ; Nếu có nhiều "Cổ phiếu đang phân phối" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn  thoái trào.

  Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu ở giai đoạn tích lũy, Lực bán cố gắng đè giá trong phiên, nhưng cuối phiên lực mua gia tăng mạnh mẽ; Nếu có nhiều "Cổ phiếu đang tích lũy" chứng tỏ thị trường ở giai đoạn tăng trưởng.