tháng 9 23, 2018
Giá tăng giảm mạnh: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu mà Người bán và người Mua đều không kiểm soát được giá trong suốt phiên giao dịch.; Nếu có nhiều cổ phiếu "Giá tăng giảm mạnh" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn biến động mạnh.