tháng 10 06, 2018
Giá đi ngang: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu "Giá đi ngang"; Người bán và người Mua đều không muốn giao dịch trong suốt phiên. Nếu có nhiều cổ phiếu "Giá đi ngang" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn sideway.
Next
This is the most recent post.
Bài đăng Cũ hơn