tháng 10 06, 2018
Giá đi ngang: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu "Giá đi ngang"; Người bán và người Mua đều không muốn giao dịch trong suốt phiên. Nếu có nhiều cổ phiếu "Giá đi ngang" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn sideway.