tháng 9 25, 2018
Giá giảm mạnh:  Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu được Người bán kiểm soát giá; Nếu có nhiều cổ phiếu "Người bán kiểm soát giá" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.