tháng 9 19, 2018
Giá tăng mạnh:  Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu  Người mua kiểm soát giá trong suốt phiên giao dịch. Nếu thị trường có nhiều cổ phiếu "Người mua kiểm soát giá" chứng tỏ thị trường đang khả quan.