tháng 9 24, 2018
Cổ phiếu đang tích lũy: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu ở giai đoạn tích lũy, Lực bán cố gắng đè giá trong phiên, nhưng cuối phiên lực mua gia tăng mạnh mẽ; Nếu có nhiều "Cổ phiếu đang tích lũy" chứng tỏ thị trường ở giai đoạn tăng trưởng.