tháng 9 23, 2018

Cổ phiếu đang phân phối: Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để nhận biết những cổ phiếu ở giai đoạn phân phối, Lực mua cố gắng đỡ giá trong phiên, nhưng cuối phiên lực bán gia tăng mạnh mẽ; Nếu có nhiều "Cổ phiếu đang phân phối" chứng tỏ thị trường đang giai đoạn  thoái trào.