tháng 8 29, 2018
Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết cả nước có 1.421 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng Tám, tăng 31% so với tháng Bảy và số tạm ngừng hoạt động là 6.216 doanh nghiệp.


Như vậy, số doanh nghiệp phải rời khỏi nền kinh tế trong tám tháng lên tới 9.135 đơn vị, tăng 17,8% so với cùng kỳ; đáng chú ý trong đó có 8.357 doanh nghiệp quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5%, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực có sự cạnh tranh lớn với áp lực đào thải mạnh mẽ, bao gồm nhóm kinh doanh bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy, công nghiệp chế biến-chế tạo và xây dựng.

Tuy nhiên không vì thế mà tinh thần khởi nghiệp giảm sút, trong tháng cả nước đã đón nhận thêm 11.655 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế với số vốn đăng ký 107.600 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về vốn so với cùng kỳ.

Tính chung tám tháng, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt xấp xỉ 108.400 công ty./.