tháng 7 17, 2018
Các bạn đọc xong,  bấm đường link like  https://www.facebook.com/giacophieucom/ để được cập nhật thông tin  của chúng tôi qua Facebook./.

Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết. 

Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ASA 1,80 1,30 65.800
DRC 22,95 20,00 470.130
KVC 1,80 1,40 226.300
MBB 27,50 20,40 4.211.630
MCH 105,00 96,50 5.100
NSH 12,10 11,20 1.081.500
OGC 2,09 1,82 192.716
PDR 31,75 24,60 117.227
TDH 13,80 12,00 245.890
TTH 4,40 4,10 86.600
TVC 11,00 10,70 150.800
VID 7,69 6,80 26.840