tháng 5 03, 2018
Thị trường cơ sở chúng tôi mời nhà đầu tư đọc bài viết được đăng trên giacophieu.com
http://www.giacophieu.com/2018/05/tran-ia-ten-lua-nghiem-cam-moi-vat-bay.html


Để trade phái sinh, nhà đầu tư có thể đọc lại 2 bài

http://www.traiphieu.com/2018/04/tuyet-mat-ban-phan-tich-ac-biet-vn30f.html


http://www.traiphieu.com/2018/05/lenh-thuong-cap-ap-tan-moi-am-muu-lung.html