tháng 5 07, 2018
Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết. 

Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.


Giá cao nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
HII 27,30 16,60 26.270
IDC 22,50 20,00 59.200
JVC 4,39 3,34 774.370
KMR 4,05 3,86 45.130
KSQ 1,60 1,30 16.200
NVB 9,80 9,00 347.600
PVT 20,50 18,10 196.060
S99 5,30 5,00 28.500
SRC 14,50 12,90 21.760
STB 15,70 13.95 4.192.640