tháng 5 01, 2018
Cổ phiếu vùng đáy: Chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đáy để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó hoặc chuẩn bị giải ngân thì cần theo dõi đặc biệt để có hướng giải quyết. 

Cổ phiếu vùng đáy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đáy có thể giảm thêm một nhịp hoặc có thể đang tích lũy để bứt phá.


Giá cao nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
AGR5,334,36110.530
BMI32,0028,3548.880
C4713,3011,9030.900
CTP9,106,6062.800
CVT50,5046,50353.850
DCS1,601,30144.500
DHG112,30100,00186.670
DHM2,972,7232.130
DPG57,7051,7045.900
E1VFVN3019,0016,60675.140
FCN21,0516,50767.870
FMC31,4023,70211.490
GAS129,80111,50953.420
GMD30,4026,50309.580
HAR8,705,75637.520
HDG52,2042,70171.350
HPG60,4053,805.135.100
HQC2,332,053.500.010
HUT9,907,801.907.800
IBC29,0527,85259.280
KSQ1,701,508.200
KVC2,702,20304.600
LGL10,108,4965.310
NDF2,602,00116.900
NVL76,5061,50889.660
NVT4,794,23130.730
OCH4,704,406.300
PLP21,5015,40229.980
PTL3,593,292.000
PVE7,306,8056.000
PVI39,0033,00438.500
PVS20,7018,205.916.700
PVX2,101,80243.100
PXS7,326,43156.880
SGO1,401,1039.700
SKH22,1020,1011.900
SPI2,401,90365.100
SSI41,9036,005.390.690
TCM24,1019,60295.950
TDH16,5014,202.339.580
TEG8,637,3524.650
TRC28,0026,1088.670
TSC2,291,95373.860
VCA16,6013,5089.900
VGT15,9013,50267.700
VHC72,3059,401.102.970
VPB68,1053,504.397.700
VRC20,5018,00387.970