tháng 5 15, 2018
Giá tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu thị trường có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.
Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APS 3,90 4,20 1.550.900
BMP 56,10 60,00 401.580
BVH 95,90 102,00 245.240
DHM 2,71 2,89 404.070
DPS 1,30 1,40 248.900
HDG 38,60 41,30 179.350
HHG 4,60 4,90 539.000
ITD 10,60 11,30 126.510
KSQ 1,50 1,60 90.200
L14 43,00 47,30 106.900
PCG 12,30 13,20 8.000
PLX 66,00 70,60 1.275.590
PVO 6,30 6,70 29.400
SDH 1,40 1,50 3.300
TCD 15,85 16,95 17.430