tháng 5 10, 2018
Giá tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu thị trường có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.


Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
ART 9,30 10,40 5.437.400
HD2 13,10 14,20 510.400
ITQ 2,80 3,00 890.600
NHP 1,30 1,40 91.000
PCG 10,00 10,60 295.500
SDD 1,50 1,60 84.400
SDH 1,70 1,90 10.400
VGS 11,20 12,30 445.200
VHG 1,27 1,35 1.217.430