tháng 5 07, 2018
Giá tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu thị trường có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.


Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BID 32,50 34,75 3.558.490
CDO 1,10 1,17 27.960
CTG 28,50 30,45 6.311.980
CVN 7,40 8,10 130.600
DCS 1,30 1,40 241.000
DPS 1,50 1,60 34.800
DST 4,10 4,50 1.696.700
DXG 31,50 33,70 2.817.940
GTN 11,55 12,30 871.330
HAX 16,40 17,40 41.790
HVG 3,70 3,94 66.930
IDJ 3,10 3,30 100
MBS 17,00 18,30 373.400
MWG 101,50 108,00 597.020
NDN 15,60 17,10 1.110.900
NHP 1,30 1,40 26.500
PNJ 171,00 182,90 480.240
PVB 15,20 16,60 253.400
PVC 6,00 6,60 162.200
PVO 6,30 7,10 71.300
PVS 17,20 18,70 3.260.700
PXL 3,00 3,30 120.300
RCC 13,50 15,10 100
ROS 73,30 78,40 349.370
SAB 219,00 234,30 65.630
SDI 76,20 81,80 46.400
SSI 34,25 36,40 3.820.060
STK 14,05 15,00 2.150
TEG 6,78 7,25 9.790
TLD 11,75 12,55 1.576.110
TTB 19,00 20,90 1.460.400
TTF 4,59 4,91 187.330
VHG 1,18 1,26 833.630
VND 26,80 28,45 1.104.670
VPB 52,40 55,90 1.886.800