tháng 4 23, 2018
Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngắn. Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 
Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
BMP 72,10 57,10 339.060
CSM 14,50 13,60 148.680
DCS 1,60 1,40 43.600
DHG 114,00 106,90 212.910
DPM 21,35 19,00 600.860
DRH 18,90 16,20 146.830
FCN 20,70 17,50 883.420
FPT 61,20 58,00 1.461.440
GKM 13,10 11,00 34.800
GMD 30,35 27,70 735.410
HPG 58,50 55,60 2.822.400
HQC 2,27 2,18 2.733.540
HSG 22,25 17,30 3.939.760
KSB 39,55 36,00 152.370
PHR 47,50 40,20 531.350
PLP 20,30 18,25 89.320
PLX 83,00 64,60 683.680
PVO 6,50 4,90 24.100
QCG 13,50 10,10 4.557.040
SDI 100,00 80,30 67.800
SHB 13,40 11,80 20.161.000
SHS 24,30 20,00 1.580.400
SKG 27,30 24,80 88.680
SKH 23,00 20,90 29.000
STB 15,70 14,40 11.192.640
TLH 11,20 10,30 252.660
VDS 14,10 11,85 228.450
VE9 5,60 4,60 63.400
VOS 2,31 1,92 218.610
VSC 38,20 34,50 192.650