tháng 4 19, 2018
Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngăn.

Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APC 38,40 30,30 58.670
BFC 35,10 32,45 67.420
CSM 14,30 14,05 115.530
DPM 22,00 19,95 891.290
FCN 21,25 18,65 342.710
FMC 30,70 28,90 223.670
HPG 60,40 57,00 5.118.490
HSG 22,80 18,60 2.656.800
JVC 4,69 4,13 214.760
KDC 38,30 36,80 273.980
NKG 31,70 23,40 568.230
NTP 62,00 55,80 70.100
PLX 83,70 66,80 1.255.730
QCG 13,50 11,65 174.400
SAB 240,60 212,20 77.190
TLH 11,55 10,40 416.250
VSC 40,40 36,00 83.830