tháng 3 03, 2018
Công ty cổ phần Gemadept (Mã: GMD) thực hiện chốt quyền cổ tức tỷ lệ 15% năm 2016 và chi cổ tức đặc biệt 65% bằng tiền. 12/3 là ngày GDKHQ và chốt chi trả vào 28/3.


Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (Mã: DSN), doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức cao cũng chốt quyền chi trả 20% bằng tiền. Đây là lần trả cổ tức đợt 2/2017, trước đó công ty đã trả đợt 1 với tỷ lệ 36% bằng tiền.
Một số doanh nghiệp khác cũng thực hiện việc chốt quyền cổ tức tỷ lệ cao như Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (Mã: DAD) tỷ lệ 18%, Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (Mã: ECI) tỷ lệ 14%...
Sau đây là thống kê chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần.
  • Từ khóa: