tháng 3 07, 2018
Trên HOSE phiên hôm nay, khối ngoại quay trở lại gom mua nhóm cổ phiếu bất động sản như DXG, VIC, VRE.


Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 26,84 triệu đơn vị, giá trị 1.337,98 tỷ đồng, tăng 25,6% về khối lượng và 16,1% về giá trị so với phiên hôm qua (6/3).
Ngược lại, khối này bán ra hơn 21,76 triệu đơn vị, giá trị 1.253,49 tỷ đồng, tăng 9,3% về khối lượng và 43,6% về giá trị so với phiên sáng hôm qua.
Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 5,07 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 84,49 tỷ đồng (phiên hôm qua khối ngoại mua ròng 1,47 triệu đơn vị, giá trị 278,75 tỷ đồng).
Phiên hôm nay, DXG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 53,77 tỷ đồng, tương ứng 1,46 triệu đơn vị, VIC đứng ngay sau với trị giá mua ròng 52 tỷ đồng, tương ứng 528.960 đơn vị, cổ phiếu anh em VRE đứng ngay sau với giá trị gần 46 tỷ đồng, tương ứng 839.240 đơn vị.
HSG đứng thứ 4 trong danh sách với giá trị mua ròng 36,8 tỷ đồng, tương ứng 1,47 triệu đơn vị, và là mã được khối ngoại mua lớn nhất về khối lượng.
VND trong phiên này cũng được mua gần 25,8 tỷ đồng; PVD được mua 19,1 tỷ đồng; DCM được mua 13,2 tỷ đồng.
Các mã khác như MSN, STB, BVH, SSI, PVT, BID được mua từ hơn 7,8 tỷ đồng đến 12 tỷ đồng.
Ngược lại, khối ngoại quay trở lại bán mạnh nhất HPG với giá trị 54,4 tỷ đồng, tương đương 878.320 đơn vị, và cũng là mã bị bán mạnh nhất về khối lượng.
VNM đứng thứ 2 với giá trị bị bán ròng 46,9 tỷ đồng, tương đương 228.360 đơn vị. HDB phiên hôm nay tiếp tục bị bán ròng, nhưng giá trị bị bán ròng đã giảm nhiều, còn 18,6 tỷ đồng (phiên trước bị bán mạnh nhất với hơn 63,2 tỷ đồng).
Các mã tiếp theo như DHG, KBC, PLX, GDM, GEX bị bán từ hơn 10 tỷ đến hơn 16 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,02 triệu đơn vị, giá trị 22,44 tỷ đòng, giảm 40,7% về khối lượng và 33,6% về giá trị so với phiên hôm qua.
Ngược lại, khối này bán ra 3,24 triệu đơn vị, giá trị 51,58 tỷ đồng, tăng 16,5% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so với phiên hôm qua.
Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 2,22 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 29,14 tỷ đồng (phiên hôm qua, khối này bán ròng hơn 1,95 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 14,35 tỷ đồng).
Phiên hôm nay, PVS vẫn dẫn đầu trong các mã được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị 9,23 tỷ đồng, tương ứng 371.900 đơn vị, và cũng được khối ngoại mua lớn nhất về khối lượng.
Các mã tiếp theo được mua không đáng kể khi DXP đứng ngay sau PVS nhưng chỉ có hơn 121 triệu đồng được mua ròng.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán mạnh nhất SHB với giá trị 25,3 tỷ đồng, tương đương 2,02 triệu đơn vị.
VGC đứng ở vị trí tiếp theo với giá trị 7,85 tỷ đồng, tương ứng 337.600 đơn vị; PLX bị bán 1,47 tỷ đồng, tương ứng 70.500 đơn vị.
Đây cũng là 3 mã xếp theo thứ tự lần lượt bị khối ngoại bán lớn nhất về khối lượng.
Các mã tiếp theo có chưa đến 1 tỷ đồng bị bán như SHS có 961 triệu đồng; MAS bị bán 677 triệu đồng; VIX bị bán 536 triệu đồng...
Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 1,21 triệu đơn vị, giá trị 36,15 tỷ đồng, giảm 70% về khối lượng và 61,3% về giá trị so với phiên hôm qua.
Ngược lại, khối này bán ra 2,97 triệu đơn vị, giá trị 81,58 tỷ đồng, gấp hơn 3,6 lần cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua ( hơn 818.000 đơn vị, giá trị 2,37 tỷ đồng).
Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 1,76 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 45,43 tỷ đồng. Trong khi phiên hôm qua, khối ngoại mua ròng hơn 3,2 triệu đơn vị, với giá trị tương ứng 71,17 tỷ đồng.
Phiên hôm nay, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị 3,66 tỷ đồng, tương ứng 57.200 đơn vị. ACV là cổ phiếu đứng ngay sau với 1,72 tỷ đồng, tương đương 17.900 đơn vị. Đây cũng là 2 mã được mua mạnh nhất về khối lượng
Các mã còn lại không có mã nào có thêm trên 1 tỷ đồng mua ròng như MCH có 624 triệu đồng; SCS có 413 triệu đồng; LTG có 249 triệu đồng...
ở chiều ngược lại, cổ phiếu BSR đã bị khối ngoại bán mạnh với giá trị 20,96 tỷ đồng, tương ứng 690.200 đơn vị, và cũng đồng thời bị bán mạnh nhất về khối lượng.
KDF đứng ở vị trí thứ 2 với giá trị bị bán hơn 15,8 tỷ đồng, tương ứng 278.100 đơn vị; POW bị xả 10,81 tỷ đồng, tương ứng 633.300 đơn vị.
VGT tiếp tục bị bán thêm gần 3 tỷ đồng, tương ứng 200.000 đơn vị; HVN bị bán 1,64 tỷ đồng, tương ứng 31.050 đơn vị.
Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 7/3, khối ngoại mua ròng 1,09 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 9,92 tỷ đồng. Trong khi phiên hôm qua, khối này mua ròng 2,72 triệu đơn vị, giá trị hơn 335 tỷ đồng.