tháng 3 14, 2018
Sau 2 phiên liên tiếp mua ròng khá cao từ đầu tuần thì khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 270 tỷ đồng trong phiên hôm nay 


Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 19 triệu đơn vị, giá trị 745,42 tỷ đồng, giảm 16,7% về khối lượng và 37,9% về giá trị so với phiên hôm qua (14/3).
Ngược lại, khối này bán ra 21,54 triệu đơn vị, giá trị 961,23 tỷ đồng, tăng nhẹ về khối lượng nhưng giảm 9,4% về giá trị so với phiên hôm qua.
Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 2,5 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 215,81 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng gần 2 triệu đơn vị, giá trị hơn 184 tỷ đồng).
Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VIC với giá trị 111,7 tỷ đồng, tương đương 1,08 triệu đơn vị. Cổ phiếu anh em VRE đứng ở vị trí tiếp theo với giá trị 36,85 tỷ đồng, tương ứng 679.270 đơn vị.
GAS đứng thứ 3 với giá trị được mua 25,5 tỷ đồng, tương đương 217.060 đơn vị. Một cổ phiếu dầu khí khác là PVD cũng được mua mạnh với giá trị 18,4 tỷ đồng, tương đương 885.040 đơn vị.
Các mã DRC, HPG, BVH, KBC, DPM được mua từ hơn 10 tỷ đến 13 tỷ đồng.
Đáng chú ý trong top mua ròng còn có HAG được mua mạnh nhất về khối lượng với 1,21 triệu đơn vị, giá trị 8,9 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, HDB bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị 98,5 tỷ đồng, tương đương hơn 2,27 triệu đơn vị, và cũng là mã bị bán mạnh nhất về khối lượng.
DHG đứng ở vị trí tiếp theo với giá trị bị bán gần 61 tỷ đồng, tương đương 615.960 đơn vị. Đứng thứ 3 là VJC bị bán 37,2 tỷ đồng, tương đương 181.550 đơn vị; VCB cũng bị bán tới hơn 36,6 tỷ đồng, tương đương 498.130 đơn vị.
Các mã tiếp theo như CII, VCI, DIG, VND, STB, CTD bị bán từ hơn 12 tỷ đến 29 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,46 triệu đơn vị, giá trị 13,31 tỷ đồng, gấp 1,6 lần về khối lượng và tăng 15,2% về giá trị so với phiên hôm qua.
Ngược lại, khối này bán ra 1,3 triệu đơn vị, giá trị 28,95 tỷ đồng, gấp 1,5 lần về khối lượng và tăng 75,4% về giá trị so với phiên hôm qua.
Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 157.251 đơn vị, nhưng tổng giá trị là bán ròng 15,65 tỷ đồng. (Phiên trước mua ròng 44.149 đơn vị, giá trị là bán ròng 4,95 tỷ đồng).
Phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng SHB với giá trị không quá biệt so với phiên hôm qua với 4,45 tỷ đồng, tương đương 344.600 đơn vị.
SHS được mua hơn 2,44 tỷ đồng, tương đương 102.800 đơn vị, đứng ở vị trí thứ 2.
SPI được mua hơn 2 tỷ đồng, tương đương 750.000 đơn vị, và là mã được mua lớn nhất về khối lượng.
Các mã tiếp theo như BVS, NHA, PVS được mua từ 240 triệu đến 618 triệu đồng.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại có thêm một phiên bán mạnh và chủ yếu là VGC với giá trị hơn 21,3 tỷ đồng, tương đương 900.000 đơn vị, và là mã bị bán lớn nhất về khối lượng.
Tiếp theo là DNP bị bán 2,65 tỷ đồng, tương đương 140.520 đơn vị đứng ở vị trí thứ 2.
API bị bán lớn thứ 3 trên HNX, nhưng giá trị chỉ hơn 954 triệu đồng, tương ứng 36.400 đơn vị.
Các mã khác như PHP, MAS, TV2 bị bán từ hơn 154 triệu đến 744 triệu đồng.
Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 3,16 triệu đơn vị, giá trị 66,55 tỷ đồng, tăng 28,4% về khối lượng nhưng giảm nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua,

Ngược lại, khối này bán ra gần 4,69 triệu đơn vị, giá trị 105,21 tỷ đồng, tăng gần 120% về khối lượng và 46,6% về giá trị so với phiên hôm qua.
Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1,52 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 38,66 tỷ đồng. (Phiên trước khối ngoại mua ròng 326.129 đơn vị, giá trị bán ròng 4,43 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay, POW vẫn được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 19 tỷ đồng, tương đương 1,11 triệu đơn vị, và là mã được mua lớn nhất về khối lượng.
MCH đứng ở vị trí tiếp theo với giá trị 2,86 tỷ đồng, tương đương 32.100 đơn vị. QNS có 2,64 tỷ đồng được mua ròng, tương đương 41.700 đơn vị, đứng ở vị trí thứ 3.
Các mã khác như HVN, KDF được mua từ gần 880 triệu đồng đến 1,74 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, BSR bất ngờ bị bán tới hơn 52,2 tỷ đồng, tương đương 1,99 triệu đơn vị, và là mã bị bán mạnh nhất về khối lượng.
VGT đứng ngay sau với giá trị 9,14 tỷ đồng, tương ứng 628.700 đơn vị. Tiếp theo là SAS bị bán hơn 4 tỷ đồng, tương ứng 139.100 đơn vị; LGT bị bán hơn 1 tỷ đồng, tương ứng 25.300 đơn vị.
Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 14/3, khối ngoại bán ròng hơn 3,86 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 270 tỷ đồng. Trong khi phiên hôm qua, khối ngoại ngoại mua ròng hơn 2,36 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 174,8 tỷ đồn