tháng 2 05, 2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


Danh sách 30 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước dự kiến chuyển giao cho Uỷ ban Quản lý vốn và tài sản Nhà nước:
1. Tập đoàn Dệt May Việt Nam
2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam
4. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
5. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản
6. Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
7. Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam
8. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
9. Tập đoàn Bảo Việt
10. Tổng công ty Cà phê
11. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
12. Tổng công ty Đường sắt
13. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
14. Tổng công ty Hàng không Việt Nam
15. Tổng công ty Lương thực miền Bắc
16. Tổng công ty Lương thực miền Nam
17. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
18. Tổng công ty Giấy Việt Nam
19. Tổng công ty Thép Việt Nam
20. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
21. Tổng công ty Sông Đà
22. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
23. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
24. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
25. Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp
26. Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
27. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
28. Tổng công ty Dược Việt Nam
29. Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)
30. Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội (Habeco)