tháng 4 19, 2017Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.

Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CSV 29.00 31.7 411,620
DRH 24.5 28.5 1,160,270
PGD 38 43.5 69,110
PHH 9 13.2 270,600
VNG 10 12.15 148,360
VNH 0.96 2.4 5,870
VRC 17 22.85 473,910