tháng 4 08, 2017
Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
DXG 18.60 22.5 5,238,530
HSG 45.75 51.8 2,777,860
NKG 35.5 43 872,350
PDR 13.55 20.6 454,720
PPI 2.27 3.21 2,293,590
PVL 2.3 3.1 1,451,800
STB 10.3 13.15 26,336,490
VNH 0.95 2.4 175,090