tháng 4 14, 2017Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơ
Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
DST 24.7 26.5 1,451,142
LDG 9.37 12.4 2,965,190
SHB 5.7 7.6 16,133,530
SJS 26.15 29.1 495,300
VNG 10.7 11.65 125,120
VNH 1.05 2.4 5,870
VRC 17 20.9 628,290