Ngày 30/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông báo kết quả thanh tra quy trình bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2010-2015. Theo kết quả thanh tra, việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản giai đoạn 2010-2015 khi chưa đủ các tiêu chuẩn như: Thời gian công tác ở lĩnh vực phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ chưa đủ ba năm trở lên; chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên; chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước.

Trong quá trình khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hàng năm, bà Quỳnh Anh đã vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, không kê khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình. Về vấn đề này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đối với việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học Cao cấp lý luận chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Về việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Thanh tra tỉnh cũng chưa phát hiện bà Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà Quỳnh Anh.

Đến ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện, tuy nhiên Giám đốc Sở Xây dựng lại không thông báo công khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan biết và cũng chưa báo cáo Sở Nội vụ là không đúng theo quy định của pháp luật.

Kết quả thanh tra cũng nêu rõ bà Trần Vũ Quỳnh Anh được tuyển dụng vào công chức là đúng quy định. Việc quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Xây dựng đối với bà này làm Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã được tiến hành các bước theo quy định, đáp ứng cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ của Sở Xây dựng, theo yêu cầu chung trong công tác quy hoạch cán bộ của các ngành, địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên sau khi rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo Sở giai đoạn 2015-2020, đến tháng 3/2017 bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn trong quy hoạch.

Với những thiếu sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015 thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở. Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2010 - 2015 cũng chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan. Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có một phần trách nhiệm do đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm, kịp thời các thiếu sót, vi phạm xảy ra tại Sở Xây dựng.

Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo quy định của pháp luật./.