tháng 3 27, 2017


Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.

Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
AGR 4.33 4.03 2,255,860
BGM 1.05 0.98 569,090
DTA 2.55 2.38 487,260
GTT 0.40 0.30 100,500
KHB 1.50 1.40 164,200
KTB 2.20 1.90 1,515,920
PTK 2.00 1.70 640,570
PVR 2.80 2.60 8,000
PXT 4.17 3.88 101,720
SVN 3.40 3.10 2,042,900
V15 0.60 0.50 5,100
VPH 12.50 11.65 1,015,930