tháng 3 22, 2017Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.

Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
CMI 5.00 4.60 306,800
CVN 2.70 2.50 26,700
DPR 43.60 40.75 202,000
GTT 0.40 0.30 100,500
KTB 2.20 1.90 1,515,920
LHG 23.00 21.45 761,160
NDF 2.50 2.30 233,400
PHR 29.10 27.30 1,589,050
PTK 2.00 1.70 640,570
PVV 1.30 1.20 55,300
SVC 54.00 50.30 251,280
V15 0.60 0.50 5,100
VPH 14.10 13.20 702,100