tháng 3 13, 2017
Giảm đột biến: Là cổ phiếu giá giảm từ 6 - 10% trong ngày. Nếu có nhiều cổ phiếu giảm đột biến chứng tỏ thị trường đang giai đoạn bi quan.Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APC 25.90 23.75 378,160
CMI 6.10 5.70 79,800
DPS 2.80 2.50 361,804
FID 2.20 2.00 0
GTN 23.40 20.30 102,570
GTT 0.40 0.30 100,500
KLF 2.90 2.70 5,283,330
KSK 1.30 1.20 157,800
KTB 2.20 1.90 1,515,920
PTK 2.00 1.70 640,570
PXA 1.30 1.20 6,300
VMI 5.80 5.30 86,400