tháng 3 27, 2017


Cổ phiếu vùng đỉnh: Qua quan sát và phân tích chúng tôi sẽ đưa ra danh mục cổ phiếu đang ở vùng đỉnh để các nhà đầu tư nếu đang sở hữu nó cần theo dõi sát sao để có hướng giải quyết hợp lý. Cổ phiếu vùng đỉnh là cổ phiếu có giá đắt tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu vùng đỉnh có thể bứt phát lên một đỉnh mới hoặc có thể lao dốc tạo đáy mới.


Giá thấp nhất T-14 Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APG 4.03 6.29 597,780
BMC 16.3 22.5 88,420
BMP 185 205.5 140,960
DHG 114.3 131 229,320
DMC 74.9 95.5 152,960
HKB 4.8 7.2 4,028,116
HNX-INDEX 86.65 91.38 57,737,832
IDI 4.16 4.94 1,157,880
QCG 4.45 5.62 877,960
SHB 5 6.1 14,499,065
VCS 151 163.9 75,160
VN30 657.26 693.49 87,536,736
VND 12.5 14.7 640,660
VNM 129.5 142 1,066,240