tháng 3 27, 2017
Tăng đột biến: Là cổ phiếu có giá tăng từ 6 - 10% trong ngày. Giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh hơn về thị trường, nếu có nhiều cổ phiếu tăng đột biến chứng tỏ thị trường đang khả quan.


Giá hôm trước Giá hiện tại Khối lượng hiện tại
APG 4.03 6.29 597,780
BMC 16.3 22.5 88,420
BMP 185 205.5 140,960
DHG 114.3 131 229,320
DMC 74.9 95.5 152,960
HKB 4.8 7.2 4,028,116
HNX-INDEX 86.65 91.38 57,737,832
IDI 4.16 4.94 1,157,880
QCG 4.45 5.62 877,960
SHB 5 6.1 14,499,065
VCS 151 163.9 75,160
VN30 657.26 693.49 87,536,736
VND 12.5 14.7 640,660
VNM 129.5 142 1,066,240