Made in Germany (Sản xuất tại Đức) được người tiêu dùng đánh giá uy tín nhất trên thế giới?

Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước thực.

Hàng hóa gắn nhãn Made in Germany (Sản xuất tại Đức) được người tiêu dùng đánh giá cao nhất, theo khảo sát năm 2017 của Dalia Research và Statista./.

Thương hiệu huyền thoại

ĐỈNH/ĐÁY

KIẾN THỨC

TRÁI PHIẾU, CỔ PHIẾU, PHÁI SINH

ĐỊNH GIÁ

 
Copyright © 2014 Giá cổ phiếu, chứng khoán